אנו ב-UPS שמנו לנו למטרה להטמיע את ניהול האיכות, הבטיחות ואיכות הסביבה בצורה המקצועית והיעילה ביותר.

תעודת זהב

לחץ לצפיה

תקן 2008: ISO 9001 לניהול מערכת איכות

לחץ לצפיה

תקן 2008: 9001 ISO לניהול מערכת האיכות- SCS

לחץ לצפיה

תקן 2007: 18001 OHSAS לבטיחות ובריאות בתעסוקה - SCS

לחץ לצפיה

תקן 2007: 18001 OHSAS לבטיחות ובריאות בתעסוקה

לחץ לצפיה

תקן 2015: ISO 14001 לניהול סביבתי

לחץ לצפיה

תקן 2015: ISO 14001 לניהול סביבתי-SCS

לחץ לצפיה

הצהרת מדיניות ניהול האיכות, היבטים סביבתיים, בטיחות ובריאות

לחץ לצפיה

Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent

text page